Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55391
Title: Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
Authors: Đào, Ngọc Cảnh
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn với mục tiêu nguyên cứu thực trạng du lịch Hà Tiên hiện tại, từ đó đưa ra giải pháp hiệu quả để giải quyết những khó khăn trong du lịch của nơi đây.
Description: 93 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55391
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.04 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.