Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55410
Title: Tìm hiểu hệ thống chính trị Brasil
Authors: Nguyễn, Anh Hùng
Keywords: Tìm hiểu hệ thống chính trị
Brasil
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 11 .- Tr.60-63
Abstract: Từng là một trong những quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới nhưng chỉ trong vài năm trở lại đây, Brasil chìm sâu vào khủng hoảng lớn chưa từng có. Mặc dù có nền tảng tư tưởng vững chắc, nhưng cơ cấu tổ chức của hệ thống chính trị Brasil lại phức tạp kết hợp với những thay đổi lớn trong nước và quốc tế đã tạo nên nhiều biến động chính trị ở Brasil những năm vừa qua. Dưới đây là những nhìn nhận, phân tích và đánh giá thực trạng nêu trên, trong xu hướng phát triển của cường quốc đứng đầu Mỹ Latinh này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55410
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.