Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55414
Title: Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa tổng cục đường bộ và hội KHKT cầu đường Việt Nam
Keywords: Phối hợp công tác
Giữa tổng cục đường bộ
Hội KHKT cầu đường Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 10 .- Tr.3-4
Abstract: Ngày 27/9/2018, tại trụ sở Tổng cục đường bộ Việt Nam (ĐBVN), Hội KHKT Cầu đường Việt Nam và Tổng cục ĐBVN đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp về khoa học công nghệ giai đoạn năm 2018 - 2020.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55414
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.