Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55423
Title: Tổng quan về một số loại phụ gia khoáng trong chế tạo bê tông
Authors: Nguyễn, Thị Thu Ngà
Đoàn, Lan Phương
Keywords: Phụ gia khoáng
Tro bay
Xỉ lò cao
Tro trấu
Muội silic
Meta cao lanh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 10 .- Tr.22-31
Abstract: Phụ gia khoáng là thành phần không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện các tính chất của bê tông mà còn thỏa mãn các yêu cầu cần thiết trong quy trình thi công bê tông nói chung. Chính vì thế, hiểu và ứng dụng phụ gia khoáng phù hợp với một số loại bê tông khác nhau là rất cần thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tế cao. Bên cạnh đó, nguồn vật liệu phụ gia khoáng lại rất phong phú do phần lớn là các sản phẩm phế thải trong công nghiệp và nông nghiệp, nên việc tận dụng các sản phẩm này để làm nguyên liệu chế tạo bê tông chính là công nghệ theo hướng phát triển lâu bền và đem hiệu quả kinh tế cao. Trong phạm vi bài báo, tác giả trình bày tổng quan các tính chất và mức độ ảnh hưởng của các phụ gia khoáng tro bay, xỉ lò cao, tro trấu, muội silic và meta cao lanh trong bê tông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55423
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.