Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55424
Title: Đề xuất một số mô hình vận tải đa phương thức cho hàng hóa xuất nhập khẩu ở miền Bắc Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Mai
Nguyễn, Thị Như
Keywords: Vận tải đa phương thức
Hàng hóa xuất nhập khẩu
Logistics
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 10 .- Tr.32-37
Abstract: Vận tải đa phương thức là một loại hình vận tải tiên tiến đang được áp dụng và phát triển rộng rãi tại hầu hết các quốc gia, khu vực trên thế giới. Song, ở Việt Nam việc áp dụng loại hình vận tải tiên tiến này còn gặp phải rất nhiều khó khăn, hạn chế. Việc tổ chức vận tải hàng hóa tối ưu sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đưa hàng, tăng khả năng quay vòng phương tiện. Bài báo tập trung làm rõ cơ sở lý luận về vận tải đa phương thức; những điều kiện triển khai cả về mặt cơ sở pháp lý và thực tiễn tại Việt Nam nói chung và miền Bắc Việt Nam nói riêng để từ đó đề xuất các mô hình vận tải đa phương thức phù hợp với hàng hóa xuất nhập khẩu trong vùng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55424
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.