Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55427
Title: Tìm hiểu, chinh phục và cách sống sót khi gặp lốc xoáy
Keywords: Chinh phục và cách sống sót khi gặp lốc xoáy
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 10 .- Tr.50-53
Abstract: Không một thảm họa thiên nhiên nào có thể sánh với lốc xoáy, xét trên cả 2 phương diện thẩm mỹ và khả năng tàn phá. Tạm đặt sang một bên sự sợ hãi và những điều mê tín dị đoan, đây có thể là cảnh quan tuyệt vời nhất mà bạn từng... bất hạnh được chiêm ngưỡng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55427
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.