Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55434
Title: Những sự kiện lớn về GTVT Việt Nam từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XXI Phần 2
Authors: Chu, Đức Soàn
Keywords: Những sự kiện lớn về GTVT
Việt Nam
Thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XXI
Phần 2
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 10 .- Tr.62-64
Abstract: Cách mạng tháng Tám thành công, Công an nhân dân Việt Nam (CAND) ra đời. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, nhiệm vụ giữ gìn Trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự công cộng (TTCC) đặt ra hết sức khẩn trương. Ngày 21/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 23/SL hợp các Sở Cảnh sát và Liêm phóng toàn quốc thành Việt Nam Công an vụ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55434
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.46 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.