Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55434
Nhan đề: Những sự kiện lớn về GTVT Việt Nam từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XXI Phần 2
Tác giả: Chu, Đức Soàn
Từ khoá: Những sự kiện lớn về GTVT
Việt Nam
Thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XXI
Phần 2
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 10 .- Tr.62-64
Tóm tắt: Cách mạng tháng Tám thành công, Công an nhân dân Việt Nam (CAND) ra đời. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, nhiệm vụ giữ gìn Trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự công cộng (TTCC) đặt ra hết sức khẩn trương. Ngày 21/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 23/SL hợp các Sở Cảnh sát và Liêm phóng toàn quốc thành Việt Nam Công an vụ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55434
ISSN: 1859-459X
Bộ sưu tập: Cầu đường Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.46 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.