Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55436
Title: Quyền được xét xử bởi một tòa án độc lập, khách quan, theo một thời hạn hợp lí trong tố tụng dân sự
Authors: Trần, Anh Tuấn
Keywords: Quyền được xét xử
Tòa án độc lập
Khách quan
Thời hạn hợp lí
Tố tụng dân sự
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 12 .- Tr.49-61
Abstract: Quyền được xét xử bởi một tòa án độc lập, khách quan, theo một thời hạn hợp lí trong tố tụng dân sự là cơ sở pháp lí quan trọng để đương sự có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trước tòa án. Do vậy, việc nghiên cứu các văn kiện quốc tế về quyền tố tụng cơ bản này, kinh nghiệm của thế giới, từ đó so sánh, đối chiếu, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam trong bối cảnh cải cách tư pháp và hội nhập quốc là cấp thiết. Bài viết nghiên cứu về quyền được xét xử bởi một tòa án độc lập, khách quan, theo một thời hạn hợp lí trong các văn kiện quốc tế về quyền con nguời đồng thời đề xuất giải pháp bảo đảm quyền được xét xử bởi một tòa án độc lập, khách quan, theo một thời hạn hợp lí của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55436
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.