Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55441
Nhan đề: Đánh bắt cá bất hợp pháp, không được báo cáo và không được kiểm soát trong luật quốc tế và thực tiễn một số nước
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Yến
Từ khoá: Đánh bắt cá
Bất hợp pháp
Không được báo cáo
Không được kiểm soát
Luật quốc tế
Thực tiễn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Luật học;Số 12 .- Tr.73-88
Tóm tắt: Đánh bắt cá bất hợp pháp, không được báo cáo và không được kiểm soát đang trở thành mối quan tâm không chỉ của các quốc gia có biển mà với cả cộng đồng quốc tế. Bài viết làm rõ các quy định của pháp luật quốc tế về đánh bắt cá bất hợp pháp, không được báo cáo và không được kiểm soát; phân tích thực tiễn áp dụng các biện pháp phòng, chống đánh bắt cá bất hợp pháp của một số quốc gia và khu vực trên thế giới (như EU, Indonesia), liên hệ cụ thể đến chính sách, pháp luật và thực tiễn Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55441
ISSN: 0868-3522
Bộ sưu tập: Luật học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.49 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.