Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55450
Title: Xác định chiều sâu chôn cống hợp lý tại điểm đầu nguồn nước mỗi tuyến cống ngầm trong thiết kế hệ thống thoát nước đô thị
Authors: Phạm, Văn Thoan
Keywords: Cống ngầm
Hệ thống thoát nước đô thị
Chiều dày lớp đất đắp trên cống
Chiều sâu chôn cống
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 11 .- Tr.21-26
Abstract: Mở đầu bài báo, tác giả đã trình bày ý nghĩa của việc xác định hợp lý chiều sâu chôn cống tại điểm đầu nguồn nước mỗi tuyến cống trong thiết kế hệ thống thoát nước đô thị. Tiếp theo, bài báo trình bày về vị trí bố trí các tuyến cống, thành lập các công thức, điều kiện và ví dụ tính toán minh họa việc xác định chiều dày lớp đất đắp trên cống, chiều sâu chôn cống tại điểm đầu nguồn nước mỗi tuyến cống. Cuối cùng, tác giả đưa ra kết luận chung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55450
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.