Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55452
Title: Nghiên cứu đặc điểm mỏ đá Quartz ở Thanh Sơn, Phú Thọ
Authors: Ngô, Hoài Thanh
Phạm, Duy Hữu
Keywords: Mỏ đá Quartz
Thanh Sơn
Phú Thọ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 11 .- Tr.27-31
Abstract: Bài báo trình bày một số đặc điểm về kinh tế, xã hội, địa chất của mỏ đá quartz. Bài báo cũng đã nêu rõ về hệ thống khai thác và công nghệ biến đá quartz ở mỏ. Kết quả nghiên cứu giúp tác giả có những định hướng sử dụng đá quartz như là một vật liệu trong ngành xây dựng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55452
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.67 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.117.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.