Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55452
Nhan đề: Nghiên cứu đặc điểm mỏ đá Quartz ở Thanh Sơn, Phú Thọ
Tác giả: Ngô, Hoài Thanh
Phạm, Duy Hữu
Từ khoá: Mỏ đá Quartz
Thanh Sơn
Phú Thọ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 11 .- Tr.27-31
Tóm tắt: Bài báo trình bày một số đặc điểm về kinh tế, xã hội, địa chất của mỏ đá quartz. Bài báo cũng đã nêu rõ về hệ thống khai thác và công nghệ biến đá quartz ở mỏ. Kết quả nghiên cứu giúp tác giả có những định hướng sử dụng đá quartz như là một vật liệu trong ngành xây dựng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55452
ISSN: 1859-459X
Bộ sưu tập: Cầu đường Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.67 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.