Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55453
Title: Cần thiết bố trí vốn để khởi động lại dự án dở dang, tránh lãng phí vốn đầu tư tại Điện Biên: Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 12 và quốc lộ 279B
Authors: Đình Trang
Keywords: Bố trí
Dự án dở dang
Vốn đầu tư
Điện Biên
Dự án cải tạo
Quốc lộ 12
Quốc lộ 279B
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 11 .- Tr.32-33
Abstract: Năm 2011, Bộ Giao thống vận tải có Quyết định số 2428/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2011 phê duyệt dự án thảm tăng cường lớp bê tông nhựa mặt đường; cải tạo các đường cong có bán kính nhỏ; kiên cố hóa các công trình phòng hộ, thoát nước và chỉnh lý hướng tuyến tránh các đoạn sụt trượt trên quốc lộ 12 đoạn Km102 - Km139+650, tỉnh Điện Biên (gọi tắt là dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 12 đoạn Mường Chà - Mường Lay) với quy mô đường cấp IV miền núi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55453
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.