Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55466
Title: Tập trung thực hiện sửa đổi, bổ sung Nghị đinh 18/2012/NĐ-CP về Quỹ Bảo trì đường bộ
Keywords: Sửa đổi
Bổ sung
Nghị đinh 18/2012/NĐ-CP
Quỹ Bảo trì đường bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 12 .- Tr.3
Abstract: Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp tổng kết hoạt động Quý IV/2018 và triển khai nhiệm vụ Quý I/2019 của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương vào chiều nay (18/12).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55466
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
857.11 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.