Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55470
Title: Nghiên cứu chế tạo bê tông sinh thái từ tro bay và xỉ lò cao trong xây dựng công trình ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thanh Sang
Phí, Thị Vân Anh
Hoàng, Đăng Long
Keywords: Bê tông sinh thái
Tro bay
Xỉ lò cao nghiền mịn
Cường độ chịu nén
Thấm ion clorua
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 12 .- Tr.13-18
Abstract: Tro bay và xỉ lò cao nghiền mịn là các vật liệu xây dựng xanh được sử dụng để sản xuất bê tông bền. Nghiên cứu thực nghiệm chế tạo các loại bê tông sinh thái sử dụng tổ hợp chất kết dính xi măng, xỉ lò cao, tro bay. Tro bay và xỉ lò cao được sử dụng thay thế xi măng với các tỷ lệ khác nhau để đánh giá tính công tác, tính chất cơ học và độ bền của bê tông. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi kết hợp tro bay và xỉ lò cao trong thành phần của bê tông thì có thể chế tạo được bê tông cường độ cao từ 55MPa mà lượng sử dụng xi măng cho 1m3 bê tông không lớn hơn 300kg, nghiên cứu cũng đánh giá về độ hút nước, sức kháng thâm nhập ion clorua ở 28 ngày tuổi cũng như giá thành và phát thải CO₂ của loại bê tông này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55470
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.