Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55472
Title: Một cách xác định khoảng cách an toàn trong thi công đường hầm bằng khoan nổ mìn
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Lê, Xuân Quang
Keywords: Ống dày
Vòm áp lực
Nổ mìn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 12 .- Tr.19-22
Abstract: Phương pháp thi công hầm bằng khoan nổ mìn đã và đang thực hiện phổ biến trên toàn thế giới và ở Việt Nam. Trong quá trình thi công cần giải quyết nhiều vấn đề: thiết bị và các công tình phụ trợ phục vụ thi công, vật liệu thi công, ảnh hưởng của việc thi công đến các công trình xung quanh... Hiện có nhiều nghiên cứu tính toán khoảng cách an toàn giữa đường hầm mới đang thi công nổ mìn đến các công trình ngầm và nổi lân cận, trong bài viết này, trình bày một ý tưởng về việc ứng dụng bài toán ống dày tính toán khoảng cách an toàn tỏng thi công hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55472
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.