Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55482
Nhan đề: Quy trình quản lý và xử lý bùn thải có chức có chứa Bentonite từ thi công cọc khoan nhồi các công trình cầu
Từ khoá: Quy trình quản lý và xử lý bùn thải có chứa Bentonite
Công cọc khoan nhồi
Công trình cầu
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 12 .- Tr.45-47
Tóm tắt: Bùn thải có chứa bentonite đặc biệt là bentonite có sử dụng polyme và các phụ gia... có khả năng gây ô nhiễm môi trường đất, nước TEDI đã sử đã thực hiện nhiệm vụ môi trường: Đánh giá ảnh hưởng của bùn thải chứa bentonite tới môi trường và xây dựng giải pháp quản lý, xử lý bùn thải. Từ đó xây dựng quy trình quản lý, xử lý bùn thải. Tạp chí Cầu đường Việt Nam xin giới thiệu nội dung chính của chương trình này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55482
ISSN: 1859-459X
Bộ sưu tập: Cầu đường Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.