Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55482
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-06-21T03:13:26Z-
dc.date.available2021-06-21T03:13:26Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-459X-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55482-
dc.description.abstractBùn thải có chứa bentonite đặc biệt là bentonite có sử dụng polyme và các phụ gia... có khả năng gây ô nhiễm môi trường đất, nước TEDI đã sử đã thực hiện nhiệm vụ môi trường: Đánh giá ảnh hưởng của bùn thải chứa bentonite tới môi trường và xây dựng giải pháp quản lý, xử lý bùn thải. Từ đó xây dựng quy trình quản lý, xử lý bùn thải. Tạp chí Cầu đường Việt Nam xin giới thiệu nội dung chính của chương trình này.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 12 .- Tr.45-47-
dc.subjectQuy trình quản lý và xử lý bùn thải có chứa Bentonitevi_VN
dc.subjectCông cọc khoan nhồivi_VN
dc.subjectCông trình cầuvi_VN
dc.titleQuy trình quản lý và xử lý bùn thải có chức có chứa Bentonite từ thi công cọc khoan nhồi các công trình cầuvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.