Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55485
Nhan đề: Cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai
Từ khoá: Phân vùng rủi ro thiên tai
Bản đồ cảnh báo thiên tai
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 12 .- Tr.53
Tóm tắt: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 705/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, dặc biệt là thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lỡ đất, hạn hán, xâm nhập mặn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55485
ISSN: 1859-459X
Bộ sưu tập: Cầu đường Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
880.81 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.