Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55496
Title: Tiềm năng thực trạng và định hướng phát triển du lịch VQG Mũi Cà Mau
Authors: Huỳnh, Văn Đà
Đỗ, Anh Thư
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu tiềm năng thực trạng để từ đó đề ra những định hướng và giải pháp để giúp cho VQG Mũi Cà Mau phát triển du lịch tốt hơn
Description: 81 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55496
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.