Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55499
Title: Vai trò của quảng cáo trong việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội tiêu dùng Mỹ thời kỳ hậu chiến (1945 - 1960)
Authors: Lê, Thị Thu Hằng
Keywords: Xã hội tiêu dùng Mỹ
Quảng cáo
Tiêu dùng
Quảng cáo qua tivi
Lịch sử Mỹ 1945-1960
Phụ nữ Mỹ
Thanh thiếu niên Mỹ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 11.- Tr.29-35
Abstract: Nếu như xã hội Mỹ thập niên 1920 bước vào thời kỳ đầu của sản xuất công nghiệp và đem lại những thay đổi trong phương thức tiêu dùng cho một bộ phận dân số thuộc tầng lớp trung lưu trên thì những thay đổi lớn diễn ra trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, đã đưa nước Mỹ thời kỳ hậu Chiến tranh thế giới thứ II (1945-1960) bước vào một xã hội tiêu dùng hiện đại với sự tham gia của đông đảo mọi tầng lớp dân cư. Sức mua của thời kỳ này lớn một phần là do nhu cầu tiêu dùng của người Mỹ gia tăng sau nhiều năm thực hiện phương châm tiết kiệm trong thời kỳ Đại suy thoái và Chiến tranh thế giới thứ II, nhưng cũng một phần là do sự phát triển mạnh mẽ của các công cụ kích thích tiêu dùng. Trong đó, điển hình là sự phát triển của các công cụ và ý tưởng quảng cáo mới nhằm kích thích bán hàng và gia tăng lợi nhuận tối đa. Bài viết sẽ đề cập đến một số công cụ quảng cáo của nước Mỹ thời kỳ này và tác động của nó đến sự phát triển của văn hóa tiêu dùng Mỹ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55499
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.02 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.