Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/555
Title: Niềm tin của người dân về mục tiêu nâng cao mức sống
Authors: Lương, Ngọc Thúy
Phan, Đức Nam
Keywords: Nông thôn mới
Mức sống
Niềm tin
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 2 .- Tr 96-100
Abstract: Chương trình mục tiêu quốc gia của Việt Nam về xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành một số địa phương. Kết quả khảo sát ở 200 hộ dân xã Văn Lang (huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình) đối với 9 tiêu chí về nâng cao mức sống cho thấy đa số người dân tin rằng 7 tiêu chí đạt được là bền vững, 2 tiêu chí đạt được là không bền vững. Điều kiện sống của người dân, sự hoạt động của truyền thông đại chúng là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến niềm tin của người dân về nâng cao mức sống. Người càng có mức sống cao và càng tiếp cận được thông tin đại chúng thì càng có niềm tin lạc quan vào sự bền vững của các tiêu chí mà chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/555
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.61 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.6.58


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.