Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55500
Title: Ảnh hưởng của điện ảnh Mỹ đối với xã hội Mỹ
Authors: Lê, Thị Thu Hà
Keywords: Điện ảnh
Mỹ
Xã hội
Văn hóa
Xu hướng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 11.- Tr.36-43
Abstract: Điện ảnh là một loại hình nghệ thuật, là công cụ truyền thông đại chúng, giải trí quan trọng của xã hội hiện đại. Điện ảnh Mỹ đóng vai trò quan trọng, chủ đạo trong quá trình phát triển của lịch sử điện ảnh thế giới. Điện ảnh Mỹ không chỉ phản ánh một cách nhanh nhạy, chân thực và sinh động mọi lĩnh vực của đời sống xã hội Mỹ, mà còn là một kênh tuyên truyền và quảng bá văn hóa Mỹ ra phạm vi thế giới. Bài viết sẽ góp phần tìm hiểu và làm rõ một số ảnh hưởng của điện ảnh Mỹ đối với xã hội Mỹ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55500
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.52 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.