Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55500
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Thị Thu Hà-
dc.date.accessioned2021-06-21T03:27:54Z-
dc.date.available2021-06-21T03:27:54Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2354-0745-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55500-
dc.description.abstractĐiện ảnh là một loại hình nghệ thuật, là công cụ truyền thông đại chúng, giải trí quan trọng của xã hội hiện đại. Điện ảnh Mỹ đóng vai trò quan trọng, chủ đạo trong quá trình phát triển của lịch sử điện ảnh thế giới. Điện ảnh Mỹ không chỉ phản ánh một cách nhanh nhạy, chân thực và sinh động mọi lĩnh vực của đời sống xã hội Mỹ, mà còn là một kênh tuyên truyền và quảng bá văn hóa Mỹ ra phạm vi thế giới. Bài viết sẽ góp phần tìm hiểu và làm rõ một số ảnh hưởng của điện ảnh Mỹ đối với xã hội Mỹ.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 11.- Tr.36-43-
dc.subjectĐiện ảnhvi_VN
dc.subjectMỹvi_VN
dc.subjectXã hộivi_VN
dc.subjectVăn hóavi_VN
dc.subjectXu hướngvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của điện ảnh Mỹ đối với xã hội Mỹvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.52 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.