Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55506
Title: Suy giảm tầng lớp trung lưu ở Mỹ giai đoạn 1970-2014
Authors: Vũ, Thị Thúy Nga
Keywords: Mỹ
Tầng lớp trung lưu
Chính trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 11.- Tr.60-68
Abstract: Trong lịch sử, nước Mỹ từng được coi là quốc gia của tầng lớp trung lưu. Đa số người Mỹ tự nhận mình là những người thuộc tầng lớp trung lưu, tuy nhiên hiện nay điều này dường như không còn đúng nữa khi có nhiều nghiên cứu ở Mỹ cho thấy, tỷ lệ những người thuộc tầng lớp trung lưu trong dân số Mỹ đang có xu hướng giảm dần kể từ những năm 1970. Sự suy giảm tầng lớp trung lưu ở Mỹ trong những năm gần đây đã có ảnh hưởng sâu sắc tới mọi khía cạnh kinh tế, chính trị và xã hội của nước Mỹ. Trong bài viết này chúng tôi sẽ đề cập đến thực trạng suy giảm tầng lớp trung lưu ở Mỹ, một số nguyên nhân và ảnh hưởng của sự suy giảm tầng lớp trung lưu đến nước Mỹ giai đoạn 1970-2014.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55506
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.