Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55509
Nhan đề: Về tinh giản biên chế trong các cơ quan nhà nước
Tác giả: Nguyễn, Hữu Hải
Từ khoá: Tinh giản
Biên chế
Cơ quan nhà nước
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 03 .- Tr.13-15,24
Tóm tắt: Tinh giản biên chế trong các cơ quan nhà nước: (1) Thực trạng. (2) Thách thức. (3) Giải pháp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55509
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.