Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55516
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.date.accessioned2021-06-21T03:42:27Z-
dc.date.available2021-06-21T03:42:27Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-0829-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55516-
dc.description.abstractNăm 1997, lần đầu tiên Đảng ta đã ban hành “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” (Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII), công tác cán bộ được chú trọng hơn nhưng khoa học tổ chức và những người làm công tác tổ chức vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, bài viết đề ra những phương hướng khoa học tổ chức với công tác tổ chức – cán bộ của Đảng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Xây dựng Đảng;Số 03 .- Tr.32-34,47-
dc.subjectTổ chứcvi_VN
dc.subjectCông tácvi_VN
dc.subjectKhoa họcvi_VN
dc.subjectCán bộvi_VN
dc.subjectĐảngvi_VN
dc.titleKhoa học tổ chức với công tác tổ chức – cán bộ của Đảngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.