Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55519
Title: Ấn Độ trong chiến lược tái cân bằng sang Châu Á - Thái Bình Dương dưới thời tổng thống Obama
Authors: Lê, Khương Thùy
Keywords: Mỹ
Ấn Độ
Châu Á - Thái Bình Dương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 12.- Tr.19-25
Abstract: Barack Obama là vị Tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên của Mỹ lên nắm quyền ngày 20/1/2009. Ông đã đưa ra và thực hiện các chiến lược “Xoay trục” rồi “Tái cân bằng sang châu Á”, trong đó Ấn Độ đóng vai trò quan trọng và quan hệ Mỹ - Ấn cũng được thúc đẩy theo hướng tích cực và phát triển mạnh mẽ. Chính quyền Obama đã khẳng định: “mối quan hệ đối tác chiến lược Mỹ - Ấn Độ hết sức cần thiết để đạt được những lợi ích quốc gia của Mỹ”, và quan hệ hai nước phát triển “mạnh mẽ nhất kể từ khi Ấn Độ giành độc lập năm 1947”. Trên cơ sở đánh giá vị thế của Ấn Độ trong chiến lược của Mỹ và khái quát về chính sách của Chính quyền Obama đối với Ấn Độ, bài viết đã chỉ ra những tác động của chính sách đối với cả Mỹ và Ấn Độ trong giai đoạn này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55519
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.