Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55519
Nhan đề: Ấn Độ trong chiến lược tái cân bằng sang Châu Á - Thái Bình Dương dưới thời tổng thống Obama
Tác giả: Lê, Khương Thùy
Từ khoá: Mỹ
Ấn Độ
Châu Á - Thái Bình Dương
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 12.- Tr.19-25
Tóm tắt: Barack Obama là vị Tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên của Mỹ lên nắm quyền ngày 20/1/2009. Ông đã đưa ra và thực hiện các chiến lược “Xoay trục” rồi “Tái cân bằng sang châu Á”, trong đó Ấn Độ đóng vai trò quan trọng và quan hệ Mỹ - Ấn cũng được thúc đẩy theo hướng tích cực và phát triển mạnh mẽ. Chính quyền Obama đã khẳng định: “mối quan hệ đối tác chiến lược Mỹ - Ấn Độ hết sức cần thiết để đạt được những lợi ích quốc gia của Mỹ”, và quan hệ hai nước phát triển “mạnh mẽ nhất kể từ khi Ấn Độ giành độc lập năm 1947”. Trên cơ sở đánh giá vị thế của Ấn Độ trong chiến lược của Mỹ và khái quát về chính sách của Chính quyền Obama đối với Ấn Độ, bài viết đã chỉ ra những tác động của chính sách đối với cả Mỹ và Ấn Độ trong giai đoạn này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55519
ISSN: 2354-0745
Bộ sưu tập: Châu Mỹ ngày nay

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.79 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.