Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5552
Title: HỆ THỐNG ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ NHÀ MÀNG
Authors: Huỳnh, Xuân Hiệp
Võ, Thành Trung
Keywords: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: “Hệ thống điều tiết không khí nhà màng” ra đời nhằm mục đích xây dựng hệ thống nhà màng thông minh với hệ thống điều tiết không khí tiên tiến, giúp người vận hành giám sát và dễ dàng thực hiện các hành động điều khiển từ xa giúp không khí nhà màng tươi tắn, phù hợp với cây trồng.
Description: 127 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5552
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.64 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.