Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55520
Nhan đề: Những điểm mới về công tác cán bộ
Tác giả: Lê, Xuân Lịch
Từ khoá: Điểm mới
Công tác
Cán bộ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 03 .- Tr.35-37
Tóm tắt: Những điểm mới về công tác cán bộ: (1) Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp cần quán triệt quan điển xử lý hài hòa mối quan hệ giữa đức và tài, trong đó đức làm gốc. (2) Xây dựng Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài theo hướng không phân biệt đảng viên hay người ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài. (3) Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. (4) Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55520
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.