Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55537
Nhan đề: Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới ngành dịch vụ bán lẻ tại Hoa Kỳ
Tác giả: Vũ, Đặng Linh
Từ khoá: Cách mạng công nghiệp 4.0
Ngành dịch vụ bán lẻ
Trí tuệ nhân tạo
Robot thông minh
Chuỗi cung ứng mới
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 12 .- Tr.40-46
Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra một cách sâu, rộng trong nền kinh tế Hoa Kỳ. Cuộc cách mạng này tác động mạnh mẽ lên nền kinh tế, an ninh quốc gia, hoạt động của các doanh nghiệp, tới các cá nhân và đặc biệt là ngành dịch vụ bán lẻ của Hoa Kỳ. Với những đột phá về công nghệ, đặc biệt là công nghệ in 3D, trí tuệ nhân tạo, robot thông minh, cuộc cách mạng này đã có tác động mạnh mẽ lên phương thức sản xuất, hoạt động bán hàng và kênh phân phối trong ngành bán lẻ Hoa Kỳ. Các doanh nghiệp bán lẻ Hoa Kỳ đang nỗ lực ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động kinh doanh của mình nhằm tăng hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong tương lai, tự động hóa nhiều khâu của doanh nghiệp bán lẻ sẽ được ứng dụng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất và người tiêu dùng sẽ có những trải nghiệm trong việc mua hàng tiện lợi hơn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55537
ISSN: 2354-0745
Bộ sưu tập: Châu Mỹ ngày nay

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.81 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.