Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55538
Title: Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá biến động nhiệt độ bề mặt đất ở huyện EaSup, Đắk Lắk trong giai đoạn 2015-2020
Authors: Nguyễn, Thanh Hòa
Phan, Văn Thoại
Keywords: Biến đổi khí hậu
Đo nhiệt độ bề mặt đất
Sử dụng ảnh viễn thám
Tỉnh Đắk Lắk
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 09(359) .- Tr.44-46
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này là sử dụng ảnh vệ tinh đa thời gian để đánh giá diễn biến nhiệt độ bề mặt đất trong giai đoạn 2015 - 2020. Nghiên cứu đã sử dụng kênh nhiệt của ảnh Landsat 8 để tính toán nhiệt độ bề mặt đất qua các năm 2015, 2020 ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự nóng lên toàn cầu có ảnh hưởng nhất định đến sự gia tăng nhiệt độ bề mặt huyện Ea Súp. Nghiên cứu là một trong những cơ sở để đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu những hậu quả của biến đổi khí hậu tác động lên khu vực, giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55538
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
962.81 kBAdobe PDF
Your IP: 44.211.26.178


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.