Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55560
Nhan đề: Vững vàng nơi tuyến đầu
Tác giả: Minh Anh
Từ khoá: Tuyến đầu
Vững vàng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 03 .- Tr.44-47
Tóm tắt: Vững vàng nơi tuyến đầu gồm những nội dung chính: (1) Nâng cao chất lượng đội ngũ – giải pháp để mạnh về số lượng, vững về chất lượng. (2) Thấm nhuần lời Bác Hồ thi đua dạy và học tốt hơn. (3) Đổi mới phương pháp dạy – học để nâng cao chất lượng đào tạo.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55560
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.76 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.