Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55562
Title: Học và làm theo Bác trên đất Cố đô Hoa Lư
Authors: Bảo Yến
Keywords: Bác
Cố đô
Hoa Lư
Học và làm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 03 .- Tr.48-51
Abstract: Ninh Bình – vùng đất Cố đô Hoa Lư nghìn năm lịch sử - từng vinh dự 5 lần đón Bác Hồ về thăm. Mỗi lần về là một lần Người giao cho Đảng bộ, nhân dân Ninh Bình những nhiệm vụ cụ thể trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Ghi nhớ lời Bác, các thế hệ cán bộ, đảng viên, những người con đất Cố đô đã không ngừng học tập, rèn luyện theo gương Bác, xây dựng quê hương Nình Bình ngày càng giàu đẹp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55562
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.