Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55566
Title: Hát xẩm - những dấu vết lịch sử
Authors: Kiều, Trung Sơn
Keywords: Hát xẩm
Những dấu vết lịch sử
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 06 .- Tr.31-37
Abstract: Bài viết: Mở đầu; Một số nhân vật và sự kiện lịch sử trong lời xẩm; Một số nhân vật và sự kiện khác; Một số phong trào cách mạng trong lời xẩm; Hình ảnh Hà Nội thời đầu Pháp thuộc trong xẩm; Kết luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55566
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.81 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.