Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55588
Title: Thử áp dụng mô hình dịch thuật của Gerzy Misch - Arbogast trong việc đánh giá hàm ý của bản dịch Bà lớn về thăm và Bà tỷ phú về thăm quê
Authors: Lê, Thị Bích Thủy
Keywords: Áp dụng mô hình dịch thuật
Của Gerzymisch - Arbogast
Việc đánh giá hàm ý của bản dịch
Bà lớn về thăm và Bà tỷ phú về thăm quê
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 12 .- Tr.58-74
Abstract: Bài viết: Mở đầu; Cơ sở lý luận; Áp dụng mô hình dịch thuật của Gerzymisch - Arbogast vào việc đánh giá hàm ý trong tác phẩm văn học; Kết luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55588
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.