Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55591
Title: Đồng chí Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Tuyên Quang, Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Mình
Keywords: Thăm
Làm việc
Tuyên Quang
Phạm Minh Chính
Thành phố Đà Nẵng
Thành phố Hồ Chí Mình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 03 .- Tr.60-61
Abstract: Bài viết ghi lại nội dung chuyến đi thăm và làm việc tại Tuyên Quang, Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Mình của đồng chí Phạm Minh Chính.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55591
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.