Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55594
Nhan đề: Tuyển chọn cạnh tranh công chức ở Nhật Bản
Tác giả: Vũ, Thanh Sơn
Từ khoá: Tuyển chọn
Cạnh tranh
Công chức
Nhật Bản
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 03 .- Tr.63-66
Tóm tắt: Tuyển chọn cạnh tranh công chức ở Nhật Bản: (1) Một số nét nổi bật trong tuyển chọn cạnh tranh. (2) Một số nhận xét và gợi ý cho Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55594
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.