Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55597
Title: Tư tưởng của Khổng tử về người hiền tài và ý nghĩa của nó trong việc tu dưỡng đạo đức của cán bộ lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay
Authors: Cung, Thị Ngọc
Keywords: Khổng Tử
Hiền tài
Đức trị
Rèn luyện
Tu dưỡng
Nêu gương
Cán bộ lãnh đạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 11 .- Tr.37-43
Abstract: Khổng Tử (551 - 479 trCN.) là người sáng lập ra học thuyết Nho giáo, là nhà tư tưởng và giáo dục đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử tư tưởng của nhiều nước Á Đông, trong đó có Việt Nam. Khổng Tử muốn hướng tới mục tiêu thực hiện lý tưởng xã hội đại đồng, anh em hòa mục với đường lối cai trị “đức trị”. Vi vậy, quan điểm về người hiền tài, vai trò của người hiền tài trong thực hiện đường lối cai trị "đức trị" được ông đề cập sắc nét, chi tiết. Quan điểm ấy đã ảnh hưởng to lớn đến đời sống chính trị của dân tộc Việt Nam trong thời phong kiến và cho đến nay nó vẫn ẩn chứa những nhân tố hợp lý, có ý nghĩa thiết thực trong việc tu dưỡng đạo đức của cán bộ lãnh đạo ở nước ta,
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55597
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.