Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55597
Nhan đề: Tư tưởng của Khổng tử về người hiền tài và ý nghĩa của nó trong việc tu dưỡng đạo đức của cán bộ lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Cung, Thị Ngọc
Từ khoá: Khổng Tử
Hiền tài
Đức trị
Rèn luyện
Tu dưỡng
Nêu gương
Cán bộ lãnh đạo
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 11 .- Tr.37-43
Tóm tắt: Khổng Tử (551 - 479 trCN.) là người sáng lập ra học thuyết Nho giáo, là nhà tư tưởng và giáo dục đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử tư tưởng của nhiều nước Á Đông, trong đó có Việt Nam. Khổng Tử muốn hướng tới mục tiêu thực hiện lý tưởng xã hội đại đồng, anh em hòa mục với đường lối cai trị “đức trị”. Vi vậy, quan điểm về người hiền tài, vai trò của người hiền tài trong thực hiện đường lối cai trị "đức trị" được ông đề cập sắc nét, chi tiết. Quan điểm ấy đã ảnh hưởng to lớn đến đời sống chính trị của dân tộc Việt Nam trong thời phong kiến và cho đến nay nó vẫn ẩn chứa những nhân tố hợp lý, có ý nghĩa thiết thực trong việc tu dưỡng đạo đức của cán bộ lãnh đạo ở nước ta,
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55597
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.