Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5559
Nhan đề: HỆ THỐNG GIỚI THIỆU CÁC ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH Ở VIỆT NAM
Tác giả: Bùi, Đăng Hà Phương
Nguyễn, Thị Hương
Từ khoá: HỆ THỐNG THÔNG TIN
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: “Hệ thống giới thiệu các địa điểm du lịch ở Việt Nam” được xây dựng nhằm giúp những ai có nhu cầu đi du lịch có thể tìm kiếm được những điểm du lịch hấp dẫn tại các tỉnh của Việt Nam một cách dễ dàng và đóng góp một phần vào việc quảng bá du lịch của khu vực. Hệ thống ngoài việc tìm kiếm điểm du lịch người dùng còn đánh giá về điểm du lịch đó để bổ sung kiến thức và kinh nghiệm cho những người sau có chuyến đi tốt hơn, thú vị hơn. Hệ thống được xây dựng bằng cách sử dụng ngôn ngữ PHP, cơ sở dữ liệu MySQL và một số công nghệ khác như HTML, CSS, JavaScript,.... Đặc biệt, hệ thống còn tích hợp Google Map API giúp định vị được vị trí cụ thể của các điểm du lịch hỗ trợ cho việc tìm kiếm được tốt hơn.
Mô tả: 108 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5559
Bộ sưu tập: Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.