Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55612
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐào, Thị Minh Thảo-
dc.date.accessioned2021-06-21T08:27:43Z-
dc.date.available2021-06-21T08:27:43Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7632-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55612-
dc.description.abstractBài viết góp phần làm rõ yêu cầu cấp bách và tính phức tạp của việc phát triển ý thức xã hội trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; khái quát lại những căn cứ lý luận của việc phát triển ý thức xã hội; tổng hợp và phân tích sự đổi mới, phát triển trong nhận thức, đề ra chủ trương và chỉ đạo thực hiện vấn đề này của Đảng Cộng sản Việt Nam, ở Đại hội XII với quyết tâm “đấy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới” trong giai đoạn hiện nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.3-11-
dc.subjectĐảng Cộng sản Việt Namvi_VN
dc.subjectÝ thức xã hộivi_VN
dc.subjectPhát triển ý thức xã hộivi_VN
dc.titleVấn đề phát triển ý thức xã hội trong công cuộc đổi mới theo tinh thần Đại hội lần thứ XII của Đảngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.53 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.