Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55618
Title: Phát huy vai trò của Ủy ban mặt trận tổ quốc VN, huyện Cờ đỏ, TPCT trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay.
Authors: Phan, Thị Phương Anh
Trần, Hữu Nghĩa
Keywords: chính trị học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Phát huy vai trò của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay” Đã đánh giá lại thực trạng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian qua ở huyện Cờ Đỏ thành Phố Cần Thơ và đề ra những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc việt Nam huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới.
Description: 64 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55618
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
928.64 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.