Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5562
Title: Những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội xâm phạm tình dục
Authors: Hoàng, Thị Ngọc Bích
Keywords: Điểm mới
Bộ luật Hình sự
Tội xâm phạm tình dục
Năm 2015
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 10 .- Tr.09-13
Abstract: Bài viết phân tích chi tiết những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội xâm phạm tình dục góp phần quan trọng trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án có liên quan.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5562
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.41 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.