Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55622
Title: Khảo sát khả năng tăng trưởng và hóa hướng động theo naphthalene của vi khuẩn phân hủy benzene, toluene và xylene
Authors: TS. Nguyễn, Thị Phi Oanh
Đặng, Kim Hiên
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Naphthalene là hydrocarbon thơm có cấu tạo đơn giản nhất gồm hai vòng thơm và ít tan trong nước. Naphthalene là một trong những chất khí gây ô nhiễm môi trường, có thể gây đột biến gen và phát sinh ung thư. Có nhiều phương pháp xử lý naphthalene như phương pháp sinh học, vật lý hoặc hoá học, trong đó, phân huỷ sinh học sử dụng vi sinh vật đang được tập trung nghiên cứu do thân thiện với môi trường. Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát khả năng tăng trưởng và hóa hướng động theo naphthalene của 3 dòng vi khuẩn Rhodococcus sp. XL6.2, Brevibacillus brevis BTX-S13 và Bacillus niacini BTX-S21. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả 3 dòng vi khuẩn đều có khả năng tăng trưởng tốt khi được bổ sung 60 ppm ở thời điểm 1 ngày nuôi cấy, trong đó, dòng XL6.2 tạo sinh khối cao nhất và có khả năng hóa hướng động theo naphthalene. Dòng vi khuẩn XL6.2 vừa tăng trưởng tốt vừa có khả năng hóa hướng động theo naphthalene nên có thể được xem là dòng vi khuẩn tiềm năng được sử dụng cho các nghiên cứu ứng dụng tiếp theo về xử lý naphthalene trong môi trường.
Description: 48tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55622
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.