Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55625
Title: Việt Nam và Liên bang Nga trong hội nhập kinh tế Á – Âu và châu Á – Thái Bình Dương
Authors: Đỗ, Hương Lan
Keywords: Việt Nam
Liên bang Nga
Đối tác truyền thống
Hội nhập kinh tế Á – Âu
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 03 .- Tr.82-90
Abstract: Trong thập niên cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI thế giới chứng kiến làn sóng hội nhập kinh tế song phương và đa phương cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bối cảnh địa chiến lược, địa kinh tế thế giới thay đổi mạnh mẽ khiến các cường quốc và những nước nhỏ đều điều chính chiến lược đối ngoại của mình để thích ứng với điều kiện mới. Việt Nam và Liên bang Nga là những đối tác truyền thống của nhau trên cơ sở 70 năm hợp tác và cùng phát triển, hiện giờ cùng nhau bước vào giai đoạn phát triển mới - hợp tác và hội nhập trên cơ sở đảm bảo lợi ích của đôi bên trong các thể chế hợp tác kinh tế khu vực mà FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu là minh chứng cho sản phẩm hội nhập đó. Bài viết sẽ phân tích vai trò và vị trí của hai nước trong tiến trình hợp tác và hội nhập kinh tế Á - Âu và châu Á - Thái Bình Dương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55625
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.