Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55627
Title: Quan niện về Danh trong tư tưởng Nguyễn Công Trứ (1778-1858)
Authors: Trần, Nguyên Việt
Keywords: Nguyễn Công Trứ
Danh
Công danh
Nợ công danh
Văn chương
Nho giáo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.45-52
Abstract: Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, Nguyễn Công Trứ là tác giả có số lượng trước tác không nhiều, song toàn bộ trước tác đó có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, đồng thời phản ánh tâm thế kiên định của ông, là làm thế nào để đạt tới công danh như một mục tiêu không chỉ “thỏa chí nam nhi”, mà còn để giải quyết vấn đề vay trả món “nợ tang bồng”. Bài viết tập trung phân tích quan niệm của Nguyễn Công Trứ về công danh và con đường đạt tới công danh vì mục tiêu “thượng vị đức, hạ vị dân”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55627
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.