Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55638
Title: Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Phan, Đình Nguyên
Tô, Thị Nhật Minh
Nguyễn, Thị Bích Hồng
Keywords: Thị trường
Bất động sản
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 252 .- Tr.30-38
Abstract: Bài viết này nghiên cứu thực trạng thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm ra các yếu tố làm bất ổn thị trường và từ đó đề xuất các giải pháp phát triển thị trường bất động sản. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố thể hiện sự bất ổn thị trường chính là sự biến động về giá bất động sản. Nguyên nhân sự bất ổn này có nhiều nhưng chủ yếu do sự thiếu minh bạch về thông tin, chính sách quy hoạch và quản lý thị trường chưa tốt. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng, dư nợ cho vay bất động sản, chỉ số giá vàng là các yếu tố gây nên sự biến động về giá bất động sản.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55638
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.